Decision Making Techniques

Decision Making Techniques – Các kỹ năng ra quyết định

Trong phần này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng kỹ năng để giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất với các thông tin có trong tay. Với các kỹ năng đó, bạn có thể dự đoán được kết quả của từng lựa chọn, đánh giá được tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng, và chọn lựa hành động phù hợp nhất.

Các kỹ năng gồm có:

• Lựa chọn những thay đổi quan trọng nhất để thực hiện, bằng việc áp dụng nguyên lý Pareto

Các kỹ năng sẽ giới thiệu khác:
• Evaluating the relative importance of different options – Paired Comparison Analysis
• Making a selection when many factors must be taken into account – Grid Analysis
• Weighing the pros and cons of a decision – PMI
• Analyzing the pressures for and against change – Force Field Analysis
• Looking at a decision from all points of view – Six Thinking Hats
• Understanding options better by brainstorming questions – Starbursting
• Making better group decisions – Stepladder Technique
• Seeing whether a change is worth making – Cost/Benefit Analysis
• Choosing between options by projecting likely outcomes – Decision Trees

In this section we look at Decision Making tools in two stages. Firstly we will look at a set of good techniques that help you to select between different options, all of which seem promising. If you are suffering from decision paralysis, these tools will get you moving again.

The second set helps you to decide whether a course of action is worth following. These are very useful when you have to take a go/no-go decision. This part finishes by discussing Decision Trees, which are excellent Decision Making tools.

These techniques build on the tools discussed in the section on Problem Solving Tools, in that Decision Making follows on from an understanding of the situation. The section on Creativity Tools will help you to explore what alternatives that are open to you.
Do remember, though, that the tools in this chapter exist only to assist your intelligence and common sense. These are your most important assets in good Decision Making.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s