12 công cụ miễn phí để quản lý dự án

achievo

 • Platform : Web based (Open source php mysql project management tool) Hệ điều hành: dựa trên web (mã nguồn mở php mysql quản lý dự án công cụ)
 • Key features : Project management, time tracking, scheduler, CRM, HRM Các tính năng chính: quản lý dự án, thời gian theo dõi, lập lịch, CRM, HRM
 • Available in more than 20 languages Có bằng hơn 20 ngôn ngữ

OpenWorkbench

 • Platform : Desktop application (Windows 2000, XP, 2003, Java Runtimd) Hệ điều hành: Desktop (2000, XP, 2003, Java Runtimd)
 • Key features : Project planning, scheduling, resource management, gantt charts Các tính năng chính: lập kế hoạch lập lịch trình dự án,, quản lý tài nguyên, biểu đồ Gantt
 • Open source and free alternative to Microsoft Project Mã nguồn mở và miễn phí thay thế cho Microsoft Project

zohoprojects

 • Platform : Web based (On demand SAAS model) Hệ điều hành: web dựa (Về mô hình SaaS nhu cầu)
 • Key features : Project management, wiki, chat, file storage, tasks, gantt charts, calendar Các tính năng chính: Quản lý dự án, wiki, chat, tập tin lưu trữ, nhiệm vụ, các biểu đồ Gantt, lịch
 • Zoho Projects free edition is a starting point for online project management and collaboration Zoho

Ganttproject

 • Platform : Desktop application (supported on Windows, Linux and Mac OSX) Hệ điều hành: Desktop (hỗ trợ trên Windows, Linux và Mac OSX)
 • Key features : Project management, scheduling, gantt and pert chart, resource management Các tính năng chính: quản lý dự án, lập kế hoạch, Gantt và biểu đồ pert, quản lý tài nguyên
 • Gantt project is a free and open source cross platform project management desktop application

dotproject

 • Platform : Web based (Open source php mysql project management tool) Hệ điều hành: dựa trên web (mã nguồn mở php mysql quản lý dự án công cụ)
 • Key features : Project management, contacts, calendar, files storage, forums, resource management, help desk, timesheets, translation packages Các tính năng chính: quản lý dự án, danh bạ, lịch, các tập tin lưu trữ, diễn đàn, quản lý tài nguyên, giúp bàn làm việc, timesheets, dịch gói
 • Open source web based project management tool supported by TYPO3

openproj

 • Platform : Desktop application (supported on Windows, Linux and Mac OSX) Hệ điều hành: Desktop (hỗ trợ trên Windows, Linux và Mac OSX)
 • Key features : Project management, scheduling, gantt, pert, WBS and RBS charts, earned value costing Các tính năng chính: quản lý dự án, lập kế hoạch, Gantt, pert, WBS và RBS bảng xếp hạng, thu được giá trị chi phí
 • Open source desktop alternative to Microsoft Project downloaded > 1 million times over 142 countries

comindwork

 • Platform : Web based (On demand SAAS model) Hệ điều hành: web dựa (Về mô hình SaaS nhu cầu)
 • Key features : Project management, collaboration, knowledge sharing Các tính năng chính: quản lý dự án, phối hợp, chia sẻ kiến thức
 • On demand project management for knowledge intensive collaboration

jxProject

 • Platform : Desktop application (supported on Windows, Linux with JRE Engine) Hệ điều hành: Desktop (hỗ trợ trên Windows, Linux với JRE Engine)
 • Key features : Project management, gantt, resource scheduling, resource leveling Các tính năng chính: quản lý dự án, Gantt, lập kế hoạch tài nguyên, tài nguyên thuỷ chuẩn
 • Desktop project management software supported by advertising

basecamp

 • Platform : Web based (On demand SAAS model) Hệ điều hành: web dựa (Về mô hình SaaS nhu cầu)
 • Key features : Project dashboard, to do lists, file sharing, message boards, milestones, time tracking Các tính năng chính: Dự án bảng điều khiển, để làm danh sách, chia sẻ tập tin, bài viết ban, mốc, thời gian theo dõi
 • An online project management tool by 37signals

gantter

 • Platform : Web based (Online SAAS model) Hệ điều hành: web dựa (online mô hình SaaS)
 • Key features : MS Project like features and ability to import and export from MS Project, Các tính năng chính: MS dự án như tính năng và khả năng nhập khẩu và xuất khẩu từ MS Project,
 • Works just like Microsoft Project but is free and web based. Hoạt động giống như Microsoft Project nhưng là miễn phí và dựa trên web. Best part, nothing to install, just use.

zcope

 • Platform : Web based (On demand SAAS model) Hệ điều hành: web dựa (Về mô hình SaaS nhu cầu)
 • Key features : Project overview, task management, track efforts, timeplace, document sharing, cost management Các tính năng chính: Tổng quan về dự án, quản lý công việc, những nỗ lực theo dõi, timeplace, chia sẻ tài liệu, chi phí quản lý
 • Simple and secure web service for managing projects, tasks, team communication and share documents

phpprojekt

 • Platform : Web based (Open source php mysql project management tool) Hệ điều hành: dựa trên web (mã nguồn mở php mysql quản lý dự án công cụ)
 • Key features : Project management, time card, contacts, calendar, chat, request tracker, files, voting Các tính năng chính: quản lý dự án, thời gian thẻ, danh bạ, lịch, trò chuyện, theo dõi yêu cầu, các tập tin, bỏ phiếu
 • Open source groupware suite to coordinate group activities, share information and document online
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s