5 mẫu người khi xử lý mâu thuẫn của Kenneth Thomas và Ralph Kilmann

  • Cạnh tranh: Loại người có xu hướng cách cạnh tranh thường là những người có lập trường vững vàng và họ biết họ muốn gì. Họ thường làm việc từ những vị trí quyền lực, họ bị hấp dẫn bởi những thứ như chức vụ, thứ hạng, sự chuyên môn và khả năng thuyết phục. Loại này thường hữu ích trong những trường hợp khẩn cấp và cần đưa ra một quyết định nhanh chóng. Thường đây là những quyết định không mang tính tổng quát hoặc để bảo vệ và chống lại việc một số người khai thác hoàn cảnh một cách đầy ích kỷ. Tuy nhiên, điều này có thể làm người khác bị tổn thương, không thõa mãn, phật ý khi nó được sử dụng trong những trường hợp không quá cấp bách.
  • Cộng tác: Những người có xu hướng cộng tác thường là những người cố gắng đáp ứng nhu cầu mà tất cả mọi người đòi hỏi. Những người này có thể có tính quyết đoán cao nhưng không giống những người thích cạnh tranh, họ hợp tác với người khác một cách hiệu quả và công nhận rằng mọi người đều quan trọng. Loại người này tỏ ra hữu ích khi bạn cần tìm giải pháp chung nhất cho các quan điểm khác nhau, hoặc khi đã tồn tại những mâu thuẫn trước đó trong nhóm, hoặc trong những tình huống rất quan trọng như cần một sự thõa hiệp.
  • Dàn xếp: Những người có xu hướng dàn xếp thường là những người cố gắng tìm giải pháp ít nhất phải làm thỏa mãn từng người. Nếu mọi người được cho là sẽ từ bỏ một số thứ thì người “dàn xếp” cũng sẽ từ bỏ một số thứ …
  • Hòa giải: Xu hướng này biểu lộ ở sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác với chi phí mà bản thân người đó có thể trả cho những nhu cầu đó. Người hòa giải thường biết khi nào nên nhượng bộ người khác, nhưng có thể bị thuyết phục từ bỏ một vị trí nào đó cho dù không có lý do nào xác đáng. Người này thì không quyết đoán nhưng có tinh thần hợp tác cao. Cách giải quyết này thích đáng khi vấn đề gặp phải quan trọng hơn đối với đối phương, khi hòa bình có giá trị hơn chiến thắng, hoặc khi bạn muốn ở vị trí để bạn có thể thu lại những “ân huệ” mà bạn cho đi. Tuy nhiên con người có lẽ không muốn trả lại những ân huệ đó, và trên hết cách tiếp cận này không thể cho ta những kết quả tốt nhất.
  • Trốn tránh: Những người có khuynh hướng giải quyết theo cách này thường cố tìm cách trốn tránh các mâu thuẫn một cách hoàn toàn. Điển hình của mẫu này là đưa ra các quyết định gây tranh cãi, chấp nhận các quyết định mặc định và không muốn làm tổn thương người khác. Điều này có vẻ thích hợp khi chiến thắng không thể đạt được, khi việc tranh cãi không đáng kể, hoặc khi ai đó ở vị trí tốt hơn có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đây là một cách tiếp cận yếu kém và không hiệu quả.

Một khi bạn hiểu được những loại người khác nhau này, bạn có thể nghĩ đến những cách tiếp cận thích đáng hơn (hoặc áp dụng đồng thời nhiều cách tiếp cận) trong trường hợp của bạn. Bạn cũng có thể nghĩ ra những cách tiếp cận của riêng bạn và làm sao thay đổi nó nếu cần.
Một cách lý tưởng, bạn có thể làm theo những cách tiếp cận phù hợp hoàn cảnh, giải quyết được vấn đề, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người khác, hàn gắn những mối quan hệ công việc đã đổ vỡ.