Bốn công cụ để đánh bại lời từ chối!

Bất kỳ nổ lực thay đổi nào cũng có thể đối mặt với một vài điều cản trở. Bất hạnh thay, cho dù những trở ngại này ít và không thường xuyên, chúng cũng có thể làm giảm đà tiến lên và dừng hẳn sự thay đổi khi nó đang diễn ra. Đây là bốn công cụ giúp bạn khiến người khác làm theo ý mình!

1. Bằng chứng chắc chắn: Sử dụng chứng cứ để chỉ ra rằng sự thay đổi là cần thiết và có thể xảy ra. Hãy thu thập các dữ kiện từ nhiều nguồn khác nhau và hãy kiên nhẫn với các chi tiết của nó, dù một sai sót nhỏ cũng đánh mất lòng tin của người khác ở sự thay đổi của bạn.
2. Những lý lẽ trái ngược: Hiểu biết những gì đối thủ của bạn đang nói và được chuẩn bị để nhận ra mối quan tâm của họ và đưa ra những lý lẽ thuyết phục trong trường hợp của bạn.
3. Một bức tranh rộng lớn: Trong một thời gian ngắn, sự thay đổi thật không dễ chịu. Hãy nhìn vào một bức tranh rộng lớn và giải thích tại sao sự thay đổi là 1 bước đi đúng về lâu dài.
4. Sự lặp lại và áp lực: Giữ lấy những thông điệp, lặp lại những lý lẽ tốt nhất, gây những sức ép cần thiết để xoay chuyển những thứ cản trở sự thay đổi.

Advertisements