Những điều cần nhớ khi “tranh cãi” với đồng nghiệp

Phải bảo đảm rằng những mối quan hệ tốt phải được ưu tiên hàng đầu: hãy chắc rằng bạn đối xử với người khác một cách điềm đạm và cố gắng xây dựng lòng tôn trọng lẫn nhau càng nhiều càng tốt. Đối xử lịch thiệp với từng người và cố gắng duy trì tính xây dựng này cho dù có những áp lực khác.
Tách bạch giữa người và việc: nhận ra rằng con người khó khăn trong trường hợp này nhưng lại không khó trong trường hợp khác – sự khác biệt thật sự và đúng đắn có thể ở đằng sau trường hợp mâu thuẫn. Bằng cách tách rời sự việc và con người, vấn đề thật sự có thể được thảo luận mà không hủy hoại những mối quan hệ trong công việc.
Tập trung vào lợi ích được đưa ra: bằng cách lắng nghe một cách cẩn thận, bạn sẽ gần như thấu hiểu tại sao con người làm theo quan điểm của họ.
Nghe trước, nói sau: để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả bạn phải hiểu vấn đề của người khác xuất phát từ đâu trước khi ra sức bảo vệ quan điểm của mình.
Đưa ra “sự việc”: đồng tình và thiết lập mục tiêu, các yếu tố quan sát được sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của bạn.
Đưa ra nhiều lựa chọn: đưa ra nhiều ý kiến của người thứ ba và có thể kết hợp những ý kiến này với nhau.
Bằng cách tuân theo những qui luật này, bạn có thể giữ cho những cuộc tranh cãi mang tính tích cực và xây dựng hơn. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa sự phản kháng và đối lập có thể dẫn đến ẩu đã.

Advertisements